Výstavba měst na principu houby

Zlepšení městského klima

Výstavba měst na principu houby je prevencí před horkými letními dny ve městech s velkým podílem asfaltových a betonových ploch. S nárůstem zpevněných ploch roste také význam přírodního zchlazování měst pro udržení přijatelného klima. Zeleň, která je dostatečně zásobována vodou, zajišťuje velkou měrou ochlazování a zvlhčení okolí. Proto je nezbytné lokálně ukládat srážkovou vodu.

Řešení spočívá v zasakování srážkových vod v místě dopadu a jejich oddělení od kanalizační sítě.

  • Snížení zatížení kanalizačního systému a čističky odpadních vod
  • Snížení hydraulického zatížení vpustí a žlabů
  • Zlepšení ochrany proti záplavám

Litinové trouby se spojem VRS®-T jsou ideálním řešením z těchto důvodů:

  • Prokázána odolnost proti prorůstání kořenů + Robustní vrstva obalu z cementové malty
  • ZMU-Austria pro aplikaci v hrubozrnných zeminách
  • Bez nutnosti zhutnění obsypu, a tedy i omezení možnosti růstu kořenů
  • Difuzně těsný materiál

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.