Trubní systémy pro odpadní vodu

Úvod / Trubní systémy dle použití / Trubní systémy pro odpadní vodu

Bezpečné odvádění odpadních vod

Bezpečné odvádění odpadních vod do čistíren, ochrana proti znečištění podzemních vod.

Bezpečné odvádění odpadních vod z domácností a průmyslových zařízení je nezbytnou součástí každodenního života v moderní společnosti. Kanalizační trouby naší společnosti Tiroler Rohre GmbH bezpečně odvádějí odpadní vodu do čistíren, a jsou tak ochranou proti znečištění podzemních vod.

Obzvláště v oblastech velkých měst jsou hlavními požadavky na systém odpadních vod jeho bezpečnost, dlouhá životnost a rychlá a nenákladná instalace. Tyto výhody našich systémů se projevují především v extrémních situacích, jako jsou přírodní katastrofy, kdy z důvodů velké flexibility a odolnosti vůči zatížení zůstávají často provozuschopné pouze trubní systémy Tiroler Rohre GmbH, a to především díky patentovanému spoji VRS®-T.

Výhody trubního systému TRM
  • Systém z tvárné litiny odolný vůči vysoké zátěži
  • Speciální program tvarovek pro odpadní systémy
  • Bezpečné odvádění odpadních vod za pomoci trub se speciálním vnitřním vyložením
  • Odolnost vůči prorůstání kořenů
  • Odzkoušená a prokázaná dlouholetá funkčnost
  • Rychlá instalace díky zámkovému spoji VRS®-T
  • Řešení šetrné k životnímu prostředí

Pro odvod odpadních vod se používá potrubí se speciálním vnitřním vyložení z hlinitanového cementu, které je dlouhodobě odzkoušeno na odolnost vůči biogenní kyselině sírové s nízkou hodnotou pH. Zkoušky prokázaly, že dlouhodobé hodnoty pH v rozmezí 4,5 až 9 nemají vliv na provozuschopnost litinových trub s vnitřním vyložením z hlinitanového cementu. Komplexní odolnost systému je zajištěna elastomerním těsněním z NBR (Nitril Butadien Rubber – Kaučuk), které odolává i při styku s tuky nebo minerálními a živočišnými oleji.

Speciální program tvarovek pro odpadní systémy:

Navrtávací sedlová odbočka 45° TYTON

KAS

Hrdlová tvarovka s
hrdlovou odbočkou 45° TYTON

MMC

Revizní víko

KPS

Trubní čisticí kus
s hrdly TYTON

KPS

Spojovací tvarovka
s dvěma hrdly TYTON

KUP

Šachtový připojovací kus
s hrdlem TYTON

SAS TYTON

Šachtový připojovací
kus s hrdlem VRS-T

SAS
VRS-T

ML/PVC/PE přechod

UEB

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.