Společnost TRM GmbH

Tiroler Rohre GmbH je tradiční výrobní společnost z Tyrolska s více než 70 lety zkušeností s vývojem, výrobou a distribucí kvalitních systémů z litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.

Ve městě Hall in Tirol, v srdci Evropy, v sídle naší společnosti, využívá 220 zaměstnanců denně své široké znalosti a odborné schopnosti k výrobě vysoce kvalitních produktů. Trvale udržitelné vlastnosti používaných materiálů, inovativní technologie výroby a odborné znalosti v oblasti použití výrobků z nás dělají ideálního partnera pro všechny firmy působící v oblasti vodohospodářství a inženýrského stavitelství. Uplatnění našich výrobků po celém světě je nejlepší referencí naší společnosti. Působíme po celém světě, klíčovým trhem je však pro nás Evropa. Jsme spolehlivým a kompetentním partnerem ve všech oblastech našeho odvětví.

Klíčové kompetence

Trubní systémy a piloty z tvárné litiny pro využití v oblasti vodohospodářských staveb a speciálního inženýrského stavitelství. Zásadně přispíváme k trvale udržitelné výstavbě a provozu vysoce kvalitní infrastruktury v oblasti zásobování vodou a odkanalizování. Společně s piloty nabízí naše společnost Tiroler Rohre GmbH svým partnerům individuální a ekonomické řešení pro hlubinné základy staveb.

Výrobky a služby

Vyrábíme robustní, výkonné a stálé produkty, které přinášejí ekologické a ekonomické výhody. Díky vlastnostem tvárné litiny a na základě expertíz v oblastech využití našich produktů jsme schopni zvládnout i extrémní výzvy technického řešení. Pro svou vysokou kompetenci, pohotovost a spolehlivost jsme dlouhodobým a způsobilým systémovým partnerem.

Budoucnost

Jsme úspěšně orientovanou společností a hospodaříme v souladu se základy naší koncepce a vize. Naše příjmy jsou základem pro investice. Neustále investujeme do dalšího rozvoje našich produktů a služeb. Díky tomu zajišťujeme pracovní příležitosti a budoucnost naší společnosti.

Ekologická a společenská role

Díky šetrnosti našich výrobků k životnímu prostředí přispíváme k jeho zachování. Voda je nejdůležitějším zdrojem života. Skrze naše produkty přispíváme k zodpovědnému přístupu k tomuto vzácnému zdroji. V našem regionu jsme považování za zajímavého zaměstnavatele a zároveň jsme
důležitým faktorem pro lokální hospodářství.

Kvalita

Hlavním cílem naší společnosti Tiroler Rohre GmbH je vyrábět produkty vysoké kvality ke spokojenosti všech našich zákazníků. Produkty a výrobní procesy jsou nepřetržitě kontrolovány našimi zaměstnanci a několikrát ročně také akreditovanou zkušebnou.

Vedle značky kvality ÖVGW/GRIS a schválení DVGW je pro naše produkty vystavena celá řada certifikací, jako FM Approval (systém protipožární ochrany) nebo GSK (Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu). Tyto certifikáty potvrzují vysokou kvalitu námi nabízených produktů a
služeb.

Na všechny naše výrobky jsou vystavené certifikáty nezbytné pro uvedení na český trh. Trouby určené pro transport pitné vody jsou certifikované dle zákona č.22/1997 Sb. a jeho pozdějších
změn a jsou schválené pro styk s pitnou vodou dle zákona č.409/2006 Sb.

Historie

sahající více než sedm desetiletí do minulosti

Výrobní závod byl založen v roce 1947 Guidem Holzmeisterem, synem proslulého architekta Clementa Holzmeistera, jenž také navrhl historické budovy závodu v areálu o rozloze 78 000 metrů čtverečních. Společnost byla založena v období znovuobnovení poválečné Evropy, neboť byl na trhu velký nedostatek potrubí a tvarovek pro výstavbu vodovodních sítí, stejně tak jako výrobních závodů pro jejich produkci. Guido Holzmeister se rozhodnul tuto mezeru na trhu zaplnit a později se stal také pionýrem tvárné litiny. Společně se svým otcem tak položili základní kámen úspěšné společnosti působící dnes po celém světě a zasadili se o znovuobnovení vodovodní sítě v Rakousku.

Již v roce 1953 byla u nás zprovozněna největší žíhací pec v Evropě, v témže roce jsme získali licenci pro výrobu tvárné litiny od společnosti Mond Nickel Co. Pro naši společnost Tiroler Rohre GmbH hrála inovace vždy významnou roli, a tak jsme hned v následujícím roce kromě zahájení výroby první trouby DN 500 patentovali také náš nový injektor, vynález tehdejšího ředitele společnosti Dr. Schreibera. Do konce padesátých let jsme pak zprovoznili kolejový systém pro výrobu odpadních trub a dopravní pás pro výrobu tlakových tvarovek. Obě výrobní linky byly v té době nejmodernější v Evropě.

Na začátku dalšího desetiletí byla produkce postupně rozšiřována. Byla zavedena technologie odstředivého lití pro dimenze DN 300 až DN 500 a později pak také pro dimenze DN 150 až DN 250. Do roku 1969 jsme dodali do města Vídeň již 500 000 m litiny. V následujících letech byla předělána sériová výroba z šedé litiny na litinu tvárnou a v roce 1975 byl pak vyvinut jištěný zámkový hrdlový spoj VRS®. Na začátku osmdesátých let jsme pak za účelem vyhovět novým požadavkům trhu zavedli do výroby technologie žárového stříkání zinkem o vydatnosti 120 g/m2 a povrchové úpravy trub nanesením vrstvy bitumenu. U vodovodních trub se začalo užívat cementomaltového vyložení a poprvé byla rovněž vyrobena kanalizační trouba z tvárné litiny.

Od roku 1986 jsou pak trouby z tvárné litiny používány také jako transportní médium pro zasněžovací systémy a uplatnění nacházejí i jako piloty. Naše společnost Tiroler Rohre GmbH nadále rozvíjela své výrobní technologie, tvarovky byly nově ošetřeny práškovým epoxidem, vydatnost ochranné zinkové vrstvy byla navýšena na 200 g/m2 a pro vnější povrchovou úpravu jsme začali používat polyuretan. Byl nám také udělen certifikát Factory Mutual (FM) pro použití litinových trub v požárních systémech. Na přelomu tisíciletí byla instalována nová žíhací pec a představen byl rovněž nový inovovaný jištěný zámkový spoj VRS®-TIROFLEX.

Pro zdokonalení technologie nanášení práškového epoxidu na tvarovky byla v roce 2007 uvedena do provozu nová povlakovací linka a naše společnost Tiroler Rohre GmbH se stala členem mezinárodního Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu tvarovek a armatur GSK, což dokládá nejvyšší možnou kvalitu výrobků. V Německu byly certifikovány rovněž naše piloty z tvárné litiny. Pro další zdokonalení výroby byla zprovozněna nová linka na výrobu trub odstředivým litím.

Po turbulentním období, kdy naše společnost vícekrát změnila vlastníka, je Tiroler Rohre GmbH od roku 2013 opět pevně v rukou rakouského vlastníka Ing. Maxe Klogera a jeho ženy Karin. Neustálé zlepšování materiálů, vývoj výrobních technologií, zdokonalování finálních produktů a know-how našich zaměstnanců dělá ze společnosti Tiroler Rohre GmbH celosvětově uznávaného výrobce.

V roce 2013 jsme zahájili také výrobu kónických ochranných botek pro pilotové základy z tvárné litiny. Do provozu byla uvedená také výrobní linka pro vnější cementomaltovou ochranu trub. Pro podporu výzkumu a vývoje jsme v roce 2015 rozšířili naši laboratoř o zkušebnu. Pro zaškolení našich zákazníků jsme v roce 2018 otevřeli také nové školicí středisko TechCenter.