Bezvýkopová pokládka trub

Bezpečnost a rychlost

Při výstavbě nebo obnově trubní rozvodné sítě konvenční metodou pokládky do otevřeného výkopu v urbanistických oblastech narážíme často na samotné hranice možností. Ve snaze zmírnit omezení dopravy a obyvatel při výstavbě sítí započal před 30 lety rychlý vývoj a aplikace různých bezvýkopových technologií.

Ideální řešení pro bezvýkopovou pokládku: jištěný zámkový spoj VRS®-T s jištěním proti podélnému posunu a tahu, obal z cementové malty ZMU, plechový límec nebo manžeta pro ochranu hrdla.

 • Relining dlouhých úseků (vtahování nebo vtlačování)
 • Řízené horizontální vrtání s výplachem (HDD) Metoda vtahování a vtlačování
 • Metoda vtahování a vtlačování s použitím chráničky
 • Berstlining
 • Technologie raketového pluhu

Výhody potrubí z tvárné litiny při bezvýkopové pokládce:

 • Velmi rychlá montáž
 • Potřeba pouze malé startovací a cílové jámy
 • Díky možné montáži po jednotlivých troubách není zapotřebí velkého staveniště
 • Spoje je možné po montáži ihned plně zatížit
 • Velmi vysoké přípustné tažné síly ve srovnání s jinými materiály – vysoká bezpečnost
 • Bez nutnosti přizpůsobovat tažnou sílu teplotě a délce doby zatahování
 • Obal z cementové malty ZMU-Austria poskytuje ochranu proti mechanickému a chemickému poškození
 • Vysoká kruhová tuhost a podélná pevnost trub je zárukou plné funkčnosti a životnosti systému i při instalaci v nepříznivém půdním prostředí
 • Střepy starého potrubí ani kameny nepředstavují pro nové trouby z tvárné litiny žádný problém

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.