Mostní potrubí

Systémové řešení pro všechny případy

Mezi hlavní výzvy technického řešení stavby mostu se řadí délková roztažnost materiálu při kolísání teplot a rychlé a spolehlivé odvodnění povrchu. Díky přibližně stejné teplotní roztažnosti betonu a tvárné litiny se trubní systémy naší společnosti Tiroler Rohre GmbH nabízejí jako nejlepší řešení.

Při nadzemní pokládce potrubí na mostní konstrukce je třeba zohlednit následující možné problémy:

  • Tepelná roztažnost stavby při kolísání teploty
  • Nebezpečí zamrznutí přepravovaného média v zimě
  • Zahřátí trouby, a tím i přepravovaného média v létě
  • Podpěry potrubí jsou zpravidla obtížně proveditelné

TRM nabízí na základě mnohaletých zkušeností komplexní řešení daných problémů:

  • Případné délkové změny je možné kompenzovat v hrdlech potrubí nebo případně za pomoci tvarovek, například užitím přesuvky (U-kus)
  • Stabilní teplotu média při vnějším kolísání lze zajistit pomocí použití tepelně izolovaného trubního systému (WKG)
  • Speciální závěsné systémy pro instalaci potrubí + Nutnost užití pouze jedné podpěry na každé troubě
  • Potrubí z tvárné litiny se spoji VRS®-T je garancí bezpečného provozu systému

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.