Pilotové základy

Úvod / Pilotové základy / Vlastnosti

Trubní piloty z tvárné litiny jsou vyráběny v délce 5 m s vnějším průměrem 98 mm, 118 mm a 170 mm s různými tloušťky stěn.

Kompletní řešení

Beraněné piloty z tvárné litiny naší společnosti Tiroler Rohre GmbH se zpravidla skládají z jedné nebo více prefabrikovaných trubních pilot (v závislosti na požadované délce), beranících patek (dle typu pro opřené nebo volné piloty) a hlavy piloty (ocelové desky).

Trubní piloty z tvárné litiny jsou vyráběny v délce 5 m s vnějším průměrem 98 mm, 118 mm a 170 mm s různými tloušťky stěn. Kónický hladký konec trouby a přesně tvarované hrdlo umožňují rychlé a spolehlivé spojování jednotlivých trub a vytvoření celistvé průběžné piloty libovolné délky. Pilotu lze zkrátí na přesně požadovanou délku a zbylou uříznutou část lze pak opět použít pro začátek další piloty, stavební materiál je tak zcela využit.

Hrdlový jištěný spoj Plug&Drive

Procesem beranění při použití velké energii během vtlačování se mezi jednotlivými pilotovými troubami vytváří pevné neohebné spoje. Spoje Plug&Drive přinášejí následující výhody:

 • Rychlé spojení elementů jednoduchým zasunutím jednotlivých částí do sebe
 • Bez použití speciální stavební techniky a bez nutnosti svařování
 • Flexibilní přizpůsobení délky piloty dle požadavku na hloubku základů
Osvědčený a odzkoušený systémy

Pro trubních pilot TRM jsou vystaveny následující schválení:

 • Evropské technické schválení ETA-07/0169 (Značka CE)
 • Všeobecné schválení stavebního dozoru Z-34.25-230 / DIBt

Na základě těchto schválení a v souladu s ÖNORM B2567 jsou v průběhu výroby kontinuálně prováděny zkoušky kvality vlastní i nezávislou laboratoří.

Přehled typů trubních pilot

Typ Síla stěny hmotnost odporový moment ohybový moment
TRM 98 6,0 14,4 38
7,5 17,2 45
TRM 118 7,5 21,0 68 21,7
9,0 24,4 78 25,0
10,6 28,0 88 28,2
TRM 170 7,5 33,8 149 47,7
9,0 37,1 174 55,7
10,6 42,5 199 63,7
13,0 50,4 234 74,9

Přehled výhod

Nízké náklady na zařízení staveniště
 • trubní piloty délky 5 m lze instalovat za použití běžných lehkých a snadno ovladatelných stavebních strojů
 • nízké náklady na údržbu a provoz z důvodu nízkého opotřebení
Rychlé a jištěné spoje Plug&Drive
 • jednoduché a rychlé provedení spoje jednotlivých trubních pilot bez nutnosti užití speciálních zařízení nebo nutnosti svařování
Doklad o vnější nosnosti
 • při beranění piloty lze na základě kladeného odporu zjistit geotechnickou únosnost zemin
Flexibilní přizpůsobení délky piloty základovým podmínkám dle únosnosti geologického podloží
Instalace téměř bez otřesů
 • nutná pouze minimální vzdálenost piloty od budov – 50 cm
 • stavba pilot je možná i při velmi omezeném prostoru
Ekonomicky mimořádně výhodné řešení
 • krátká doba výstavby díky vysoké produktivitě
 • nízké investiční náklady
Bez dodatečných nákladů na likvidaci a odvoz zeminy z výkopu, bez nutnosti následné úpravy hlav pilot
Stoprocentní využití stavebního materiálu
 • při přizpůsobování na požadovanou délku lze zbylou uříznutou část piloty použít pro začátek další piloty
Velké skladové zásoby naší společnosti Tiroler Rohre GmbH zaručují krátké dodací termíny
Vyšší odolnost proti korozi ve srovnání se stavební ocelí
Jednoduché plánování a minimální požadavky na prostor staveniště
Bezproblémové použití i při velmi omezené výšce pracovního prostoru díky možnosti užití spojovacího pouzdra