Pokládka ve strmých svazích

Trouby vhodné k použití i do extrémních podmínek

Při pokládce trubních systémů ve strmých svazích musí trouby odolávat extrémním podmínkám. Trubní systém s jištěnými zámkovými spoji VRS®-T je odolný vůči velmi vysokým tažným silám a provozním tlakům a zároveň umožňuje velmi rychlou a jednoduchou montáž. Při užití obalu z cementové malty ZMU-Austria navíc odpadá nutnost výměny zeminy, a nemusí tak být nákladně a složitě přepravován obsypový materiál.

Při pokládce ve strmém svahu vznikají enormní síly, způsobené následujícími faktory:

  • Hmotnost trub položených ve svahu vyvíjí vysokou tahovou sílu na potrubí (koleno) ve vrchní části srázu
  • Tlak v potrubí vyvíjí dodatečné síly, a to jak na horní, tak i na spodní koleno
  • Sesuv zásypu rýhy vytváří dodatečné tahové sily vznikající třením mezi zeminou a pláštěm trouby

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.