D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

Základní údaje

Přeložka vodovodního řadu DN 500

Rok výstavby

2019/2020

Popis stavby

Důvodem k překládce vodovodu bylo trasování nové dálnice (D3), jejíž těleso křížilo stávající vodovod šikmo. Nová trasa přeložky vodovodu je umístěná kolmo a v souběhu s tělesem dálnice. Zachován byl rozhodující rozměr (DN) stávajícího potrubí, druh materiálu byl změněn na hrdlové potrubí z tvárné litiny. Úsek řadu křížící dálnici je zdvojen, uložen do ocelových chrániček a opatřen armaturami tak, aby mohly být větve střídány podle provozního řádu pouze ovládáním armatur z úrovně terénu.

Pro stavbu bylo použito trub z tvárné litiny s povrchovou ochranou Zn PUR-LL a jištěným zámkovým hrdlovým spojem VRS-T.