Specifikace trub PUR-LL Zn

Úvod / Pro projektanty / Specifikace trub TRM / PUR-LL Zn

Popis trouby

Základní vodovodní hrdlové trouby z tvárné litiny dle ČSN EN 545 se standardní protikorozní ochranou pro použití v souladu s bodem D.2.1 normy ČSN EN 545. Vnější povrchová ochrana trub je tvořena vrstvou zinku o minimální hmotnosti 200g/m2 a krycím povlakem z PUR o minimální tloušťce 120 µm. Vnitřní vyložení trouby z cementové malty.

Trouba je vyráběná s jednokomorovým hrdlem pro systém spojů TYTON a TYTON SIT nebo s dvoukomorovým hrdlem a návarkem pro systém jištěných zámkových spojů VRS-T.

Základní tlaková třída dle ČSN EN 545: C50 pro DN80-200, C40 pro DN250-300, C30 pro DN400-600.

Normalizovaná délka trub 5 m v souladu s bodem 4.3.3.1 normy ČSN EN 545.

Specifikace trouby

Vodovodní hrdlové trouby z tvárné litiny dle ČSN EN 545. Max. přípustná délka trub 5 m. Nejvyšší přípustný rádius potrubí DN80-150: 58m, DN200-300: 72m, DN400-500: 96m, DN600 – 144m.

Vnější protikorozní ochrana je tvořena vrstvou zinku o min. hmotnosti 200g/m2 a krycím povlakem z PUR o min. tloušťce 120 µm. Vnitřky hrdel jsou pozinkovány (min. 200 g/m2) a překryty vrstvou PUR.

V zájmu ochrany životního prostředí je na vnější krycí vrstvu vystaven posudek prokazující, že použitý materiál neobsahuje rozpouštědla ani BPA.

Vnitřní vyložení trouby z cementové malty CEM II/B-S dle ČSN EN 197-1 v souladu s ČSN EN 545. Pro cementomaltový mix je vystaven certifikát o splnění Směrnice Rady 98/83/ES v souladu s ČSN EN 545 od nezávislé laboratoře akreditované dle ISO 17025 a EN ISO 17020. Pro zachování kvality transportované pitné vody je maximální přípustný poměr vysokopecní strusky v cementu stanoven na 35% dle ČSN EN 197-1. Pro vyložení z cementové malty je vystaven posudek o zdravotní nezávadnosti.

Specifikace spoje VRS-T

Dvoukomorový hrdlový spoj z tvárné litiny v souladu s ČSN EN 545.

Hrdlový spoj dle DIN 28 603 a DVGW GW 337/VP 545. Těsnění TYTON nebo VRS-T z EPDM dle EN 681-1. Hladký konec trouby je opatřen návarkem. Rozmontovatelný systém zámku VRS-T s jistící komorou nezávislou na těsnění a návarkem na dříku trouby.

Specifikace spoje TYTON

Jednokomorový hrdlový spoj z tvárné litiny v souladu s ČSN EN 545. Hrdlový spoj dle DIN 28 603 a DVGW GW 337/VP 545. Těsnění TYTON z EPDM dle EN 681-1.