PUR-Longlife ZnAl

Úvod / Trubní systémy dle povrchové úpravy / PUR-Longlife ZnAl

Zinko-aluminiový povlak společně s krycí vrstvou z PUR tvoří synergicky působící aktivní a pasivní protikorozní ochranu

Zinko-aluminiový povlak 400g/m2 (85:15) s krycí vrstvou PUR-Longlife 120 µm

Zkratkou PUR je označován polyuretan, tedy umělá hmota s trojrozměrnou chemickou strukturou skládající se z polyolu a isokyanátu. PUR má mimořádnou tvarovou stálost a je chemicky odolný vůči mnoha anorganickým a organickým látkám.

Tato výhodná kombinace vlastností dělá z PUR ideální materiál pro povrchovou ochranu se širokou oblastí využití. Vysoká tlaková odolnost daná chemickou strukturou činí z PUR daleko vhodnější materiál pro vysoce kvalitní povrchové úpravy potrubí, než jsou termoplasty jako PE nebo PVC. Primární funkcí PUR je ochrana zinko-aluminiového povlaku trouby, který z elektrochemického pohledu slouží jako takzvaná obětní anoda a účinně tak zamezuje korozi samotné litinové trouby. Zinko-aluminiový povlak společně s krycí vrstvou z PUR tvoří synergicky působící aktivní a pasivní protikorozní ochranu, která bez výhrad splňuje požadavky na potrubí kladené v zemi.

Výroba

Trouba ošetřená žárovým pokovením slitinou ZnAl je po provedení všech zkoušek kvality potažena PUR ve vrstvě 120 μm pomocí vakuové technologie v plně automatické výrobní lince. Vrstva PUR je nanášena jak na vnější stranu trouby, tak na vnitřní stranu hrdla. Od roku 2019 je nanášení vrstvy prováděno speciálním robotem, který je zárukou stability výrobního procesu a posouvá tak kvalitu produktu na novou úroveň.

Oblasti použití

V souladu s přílohou D normy ČSN EN 545 a přílohou B normy ČSN EN 598. Trouby z tvárné litiny s povrchovou ochranou PUR-Longlife mohou být použity ve všech běžných půdách až do stupně agresivity AS2 – silně agresivní.

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.