Tažení po hladině

Kvalita splňující mimořádné požadavky

Tažení litinového potrubí po hladině je pravděpodobně nejneobvyklejším způsobem výstavby trubní sítě. Při této instalaci jsou trouby vybavené jištěným z ámkovým spojem VRS®-T a ochranným obalem z cementové malty ZMU-Austria taženy po hladině vody. Tažením dojde automaticky k povytažení hladkého konce trouby v hrdle a aktivaci zámku spoje. Cementomaltový obal poskytuje ochranu v bahnitém podloží vodních ploch.

  • Potrubí z tvárné litiny může v závislosti na hmotnosti a objemu samo plavat, při naplnění pak klesá ke dnu.
  • Do dimenze DN 200 včetně je v závislosti na síle stěny nutné užití plovoucích těles pro udržení potrubí nad hladinou. Od dimenze DN 250 se již potrubí udrží na hladině samo.
  • Z důvodu nepředvídatelného zatížení v důsledku vln, spouštění na dno, charakteru podkladu a pozdějšímu pohybu podloží by pro tento druh pokládky mělo být užito výhradně potrubí s jištěnými zámkovými spoji VRS®-T.
  • Fixace na dně není nutná.

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.