Trubní systémy pro rozvody pitné vody

Úvod / Trubní systémy dle použití / Pro rozvody pitné vody

Absolutní ochrana nejcennějšího zdroje života

Trouby TRM poskytují absolutní ochranu transportované pitné vody.

Voda je strategický zdroj pro další tisíciletí. Tento zdroj života je po světě rozdělen nerovnoměrně. Zásobovat lidi čistou pitnou vodou je naším nejvyšším posláním. Vývojem a výrobou vysoce kvalitních trubních systémů pro rozvody pitné vody přispíváme k trvale udržitelné výstavbě a provozu kvalitní infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou. I přesto, že dnes žijeme v podmínkách bohatých na pitnou vodu, neměli bychom zbytečně mrhat touto vzácnou surovinou. Předpokladem je trubní systém s naprostou těsností spojů a dlouhou provozní životností. Trouby TRM poskytují absolutní ochranu transportované pitné vody.

Při transportu pitné vody je rozhodujícím kritériem pro vlastnosti vnitřního vyložení trouby jeho hygienická nezávadnost a s tím spojené ovlivnění transportovaného média, proto se v souladu s ČSN EN 545 pro rozvody pitné vody používá potrubí s vyložením z portlandského směsného cementu. Trouby s cementomaltovým vyložením používané již skoro 40 let jsou důkazem toho, že cementová malta jako minerální výstelka svou životností převyšuje všechny jiné dosud používané výstelky a nátěry.

Ochranný účinek cementové malty je založen na chemickém procesu. Do pórů cementové malty vniká voda, ta pojímá z malty volné vápno a zvyšuje tak hodnotu pH nad 12. Při takto vysoké hodnotě pH je koroze litiny nemožná. Reakcí vápna a oxidu uhličitého zároveň vzniká na povrchu vrstva uhličitanu vápenatého, která zajišťuje, že pH hodnota pitné vody není nijak ovlivněna.

Výhody trubního systému TRM
  • Spolehlivé ekonomické a ekologické vodovodní potrubí
  • Hygienicky nezávadný a difúzně uzavřený transport pitné vody
  • Odzkoušená a prokázaná mnoholetá životnost systému
  • Vysoká bezpečnost přepravy vody
  • Nízká intenzita oprav
  • Nízké náklady na provoz z důvodu dlouhé životnosti materiálu
  • Nízké stavební náklady z důvodu rychlé a snadné instalace
  • Široké portfolio výrobků pro výběr ideálního materiálového řešení
  • Vysoká odolnost systému včetně odolnosti proti prorůstání kořenů

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.