Křížení s vodními toky

Naše trouby splňují nejvyšší nároky

V praxi často dochází ke křížení trubních rozvodů s vodními toky nebo stavbami. V těchto případech je pak nutné provedení tzv. shybky.
Pro tyto účely se zpravidla používají výlučně litinové trouby s jištěnými zámkovými spoji VRS®-T a ochranným obalem z cementové malty ZMU-Austria.

Montáž celé části trubního vedení je možno provést na suchu, jištěné zámkové spoje VRS®-T umožňují pozdější zatažení. Shybky jsou často osazovány pomocí jeřábů, zatažením pomocí navijáku do připravené rýhy nebo technologií řízeného horizontálního vrtání s výplachem.

  • Stabilní tvar potrubí díky vlastnostem tvárné litiny
  • Vysoká protikorozní ochrana poskytnutá krycími vrstvami
  • Jednoduché použití a komplexnost systému

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.