ZMU-Austria

Úvod / Trubní systémy dle povrchové úpravy / ZMU-Austria

Zinkový povlak s obalem z cementové malty

Obal z cementové malty ZMU-Austria poskytuje optimální ochranu při transportu, skladování, konvenční i bezvýkopové pokládce potrubí. Tato povrchová ochrana poskytuje zároveň zvýšenou ochranu provozu.

Námi speciálně vyvinutý, polymery modifikovaný cement má díky svému složení z cementového slínku, v kombinaci se speciální struskou nejvyšší odolnost vůči sulfátům, mimořádnou pevnost a vysokou rázovou odolnost. V praxi to znamená, že při kladení nemusí být pod potrubí použit žádný podsypový materiál a trouby mohou být použity ve všech typech půd. Pro zásyp může být použit materiál z výkopu s velikostí zrna do 100 mm.

Ochranný účinek spočívá především v zásaditosti námi použité malty. Hydratací cementu vzniká silně zásaditý hydroxid vápenatý, čímž je trvale dosaženo hodnoty pH vyšší než 10, a tedy zamezeno jakékoliv korozi. Kompletní ochrana potrubí v oblasti spoje je dosažena za pomoci ochranné pryžové nebo smršťovací manžety.

Výroba

Cementová malta je nanášena na potrubí extruzí a přitom je navíc zesilována pomocí vyztužovací síťové bandáže. Vrstva je během výrobního procesu rovněž zahlazena. Před nanášením cementové malty je celý vnější povrch trouby ošetřen zinkovým povlakem. Na hladký konec trouby a čelo hrdla se cementová malta nenanáší, tyto části jsou opatřeny osvědčenou povrchovou ochranou PUR-Longlife. Pro výrobu této povrchové ochrany bylo v roce 2019 zprovozněno centrum povrchových úprav se dvěma nezávislými automatickými výrobními linkami, které jsou zárukou vysoké kvality výrobků.

Oblasti použití

V souladu s přílohou D normy ČSN EN 545 a přílohou B normy ČSN EN 598 Trouby z tvárné litiny s povrchovou ochranou z cementové malty ZMU-Austria mohou být použity ve všech půdách jakéhokoliv stupně agresivity.

Příslušenství na míru

Vše pro hladkou instalaci

TRM litinový navrtávací pas

Pro vysokotlaké odbočky. Obal z cementové malty ZMU-Austria musí být lokálně odstraněn. Třmen se nasazuje přímo na litinové potrubí.

Navrtávací pas pro ZMU-Austria

Pro dodatečnou instalaci nízkotlakové odbočky přímo na cementomaltový obal.

Ochranná manžeta

Poskytuje optimální ochranu hrdlového spoje.

Ochranný límec

Poskytuje dodatečnou ochranu spoje pro bezvýkopovou instalaci.

Omezovač hloubky řezu

Bezpečné a jednoduché odstranění cementomaltového obalu. Pro zkracování trub a montáž TRM navrtávacích pasů.

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.