PUR-TOP

Úvod / Trubní systémy dle povrchové úpravy / PUR-TOP

Zinkový povlak s krycí vrstvou PUR-Longlife a PE ochrannou rázovou páskou

Ochrana je tvořena aktivním zinkovým povlakem, krycí vrstvou polyuretanu o vydatnosti minimálně 400 μm a ochrannou rázovou páskou.

Litinová trouba s povrchovou ochranou PUR-TOP je dalším stupněm vývoje běžných povrchových úprav PUR. Tato povrchová ochrana umožňuje použití trub z tvarné litiny i ve velmi silně agresivním prostředí AS3 dle ÖNORM B 5013. V souladu s bode D2.3 české národní nomy ČSN EN 545 splňují trouby PUR-TOP požadavky na zesílené povlaky a mohou být uloženy v kontaktu s půdou všech úrovní korozní agresivity.

Povrchová úprava PUR-TOP se skládá ze tří synergicky působících vrstev. Základní vrstvu tvoří povlak žárově nanášeného kovového zinku o vydatnosti min. 200 g/m2. Tato vrstva aktivní protikorozní ochrany využívá elektrochemického působení zinku, respektive galvanického účinku článku železo-zinek. V místech drobného poškození má zinek schopnost obnovovat souvislost ochranné vrstvy a obnovit tak její souvislost, díky tomu poskytuje litinovým troubám ochranu po dlouhá desetiletí.

Na vrstvu zinku je pomocí vakuové technologie v plně automatické výrobní lince nanášená pasivní krycí vrstva PUR o vydatnosti min. 400 µm (skut. až 600 µm). PUR má mimořádnou tvarovou stálost a je chemicky odolný vůči mnoha anorganickým a organickým látkám. Tato výhodná kombinace vlastností dělá z PUR ideální materiál pro povrchovou ochranu se širokou oblastí využití. Vysoká tlaková odolnost daná chemickou strukturou činí PUR obzvlášť vhodným materiálem pro vysoce kvalitní povrchové úpravy potrubí. Vrstva PUR je nanášena jak na vnější stranu trouby, tak na vnitřní stranu hrdla.

Pasivní krycí vrstva PUR je následně na ovíjecím stroji překryta rázovou PE páskou, ta zvyšuje elektrický odpor trub, odolnost vůči působení bludných proudů a chránící povrch trub před mechanickým poškozením. Tato páska se skládá z isobutylkaučukové vrstvy a krycí vrstvy z polyetylenu o min. celkové tloušťce 0,64 mm. Vysoká plasticita a dostatečná tloušťka materiálu umožňuje vytvoření ochranné vrstvy potrubí bez dutin a po nanesení vytváří páska homogenní strukturu, díku tomu je tato vrstva prakticky nepropustná pro vzduch a vodní páry. Jedinečný lepící systém se přizpůsobuje širokému rozsahu teplot a vykazuje zvýšenou úroveň smykové odolnosti, která je klíčová pro podzemní aplikace. Páska je zároveň odolná vůči UV záření, potrubí opatřené povrchovou ochranou PUR-TOP tak může být použit pro podzemní i nadzemními aplikace. Na vyžádání lze vyrobit také troubu PUR-TOP+ se zdvojenou vrstvou rázové PE pásky.

Oblasti použití

V souladu s přílohou D normy ČSN EN 545 a přílohou B normy ČSN EN 598. Trouby z tvárné litiny s povrchovou ochranou PUR-TOP mohou být použity ve všech půdách jakéhokoliv stupně agresivity.

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.