WKG (předizolované)

Úvod / Trubní systémy dle povrchové úpravy / WKG (předizolované)

Tepelně izolované litinové trouby a tvarovky

Trubní systémy WKG jsou vybaveny speciální povrchovou úpravou pro užití v případech, kdy je potřeba zamezit vlivům okolní teploty na transportované médium.

Systém WKG se skládá z trub a tvarovek (MMK a MMQ) z tvárné litiny dle ČSN EN 545 pro pitnou vodu a ČSN EN 598 pro kanalizační potrubí s hrdlovými spoji VRS-T nebo TYTON.

WKG trouby a tvarovky jsou obaleny tepelnou izolací, čímž dochází ke zpomalení tepelných ztrát trubního systému a transportovaného média. Díky tomu je zamezeno zamrznutí potrubí i při delších stagnacích. Přesné přípustné časové intervaly stagnace jsou závislé na následujících faktorech: okolní teplota, teplota vody, tloušťka izolace, dané místní podmínky.

V případech, kdy přípustné časové intervaly stagnace nejsou dostačující, lze do izolačního systému potrubí integrovat dodatečné vytápění. To je řešeno nalepením topného kabelu na samotnou litinovou troubu. Topný kabel je vybaven termostatem pro nastavení spínání při požadované teplotě. Počet a topný výkon kabelů lze přizpůsobit daným podmínkám.

K dispozici jsou dva typy tepelně izolovaného potrubí:

WKG FL

Volně položené trubní systémy nad zemským povrchem s vinutým ochranným pláštěm dle ČSN EN 1506 z pozinkovaného ocelového plechu nebo nerezové oceli. Oblast hrdlového spoje je vyplněna vložkou z měkčeného polyetylenu (WPE) a překryta plechovou objímkou tloušťky 300 mm.

WKG EL

v zemi uložené potrubí ohrožené mrazem s ochranným obalem dle ČSN EN 253 z HDPE. Oblast hrdlového spoje je vyplněna pěnou z PUR a překryta PE smršťovacím hrdlem a manžetou.

Výroba

Tepelná izolace je instalována na trouby s povrchovou ochranou PUR-Longlife, případně na tvarovky s ochranou na bázi epoxidové pryskyřice. Trouby a tvarovky jsou obaleny tepelnou izolací z polyuretanové tvrdé pěny bez obsahu freonů s průměrnou objemovou hmotností 80 kg/m3. Izolační polyuretanová pěna je chráněna ochranným pláštěm.

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.