VRS-T

Úvod / Trubní systémy dle spoje / VRS-T

VRS®-T spoj

Systém jištěných zámkových hrdlových spojů

Na trouby a jejich spoje působí různé síly. Mezi ty rozhodující se řadí zatížení okolní zeminou, statické a dynamické zatížení vycházející z povrchu terénu, zatížení dopravou a samozřejmě vnitřní tlak.

Při bezvýkopové pokládce pak hrají nejdůležitější roli tažné síly působící na hrdlový spoj a třecí síly působící na povrch trouby. Všechny tyto působící síly jsou přenášeny jištěným zámkovým spojem.

Skladba spoje

Hrdlo pro jištěný zámkový spoj se skládá ze dvou oddělených komor. Jedné komory jisticí a jedné komory pro těsnění. Síly jsou přenášeny za pomoci návarku na hladkém konci trouby nebo tvarovky a zámkových segmentů v hrdle. Provedení spoje trouby a tvarovky je totožné.

Spoj funguje jako kloub jištěný proti podélnému posunu se schopností odolávat vysokému zatížení. I při maximálním úhlovém vychýlení je zaručená těsnost spoje. To je prokázáno také typovou zkouškou v souladu s ČSN EN 545.

VRS®-T spoj

DN 80 až DN 250

VRS®-T spoj

DN 300 až DN 500

VRS®-T spoj s jisticím svěracím kroužkem

DN 80 až DN 500

VRS®-T spoj

DN 600

VRS®-T tvarovky

Tvarovky VRS®-T pro tlakové systémy z tvárné litiny jsou vyráběny se systémem jištěných zámkových spojů v dimenzích DN 80 až DN 600. Síla stěny je přizpůsobena dovolenému provoznímu tlaku PFA jištěného zámkového spoje.

Značení tvarovek z tvárné litiny

Přírubová tvarovka s hrdlem

EU

Přírubová tvarovka s hladkým koncem

F

Hladká trouba se dvěma návarky

GDR

Hrdlová přesuvka krátká

U (krátký)

Hrdlová přesuvka dlouhá

U (dlouhý)

Hrdlové koleno s jedním hrdlem 11 1/4°

MK 11

Hrdlové koleno s jedním hrdlem 22 1/2°

MK 22

Hrdlové koleno s jedním hrdlem 30°

MK 30

Hrdlové koleno s jedním hrdlem 45°

MK 45

Hrdlové koleno se dvěma hrdly 11 1/4°

MMK 11

Hrdlové koleno se dvěma hrdly 22 1/2°

MMK 22

Hrdlové koleno se dvěma hrdly 30°

MMK 30

Hrdlové koleno se dvěma hrdly 45°

MMK 45

Hrdlové koleno se dvěma hrdly 90°

MMQ

Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou

MB

Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou

MMB

Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou

MMA

Hrdlová redukce

MMR

Hrdlová tvarovka s 2˝ vnitřním závitem

A

Uzavírací zátka hrdla

P

Uzavírací víko hladkého konce

O

Koleno s patkou 90°

EN

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.