Povrchová úprava tvarovek

Úvod / Trubní systémy dle povrchové úpravy / Povrchová úprava tvarovek

Ochranná vrstva chrání tvarovky z litiny a tvoří na nich hladkou bezporézní vrstvu

Protikorozní ochrana tvarovek epoxidovým práškem metodou vířivého slinování o vydatnosti 250 μm (bezporézní) dle ČSN EN 545, ČSN EN 14 901 a RAL-GZ 662 (GSK)

Všechny tvarovky naší společnosti Tiroler Rohre GmbH jsou opatřeny povlakem na bázi práškového epoxidu. Tato ochranná vrstva chrání tvarovky z litiny a tvoří na nich hladkou bezporézní vrstvu, která minimalizuje tření. Díky tomu dochází k zamezení inkrustace solemi a jinými látkami.

Značení tvarovek z tvárné litiny

Tvarovky výrobců, kteří jsou členy evropské asociace pro trubní systémy z litiny FGR/EADIPS (Fachgemenischaft Gussrohrsysteme), jsou označeny značkou kvality FGR, vyjadřující dodržení všech směrnic a předpisů. Tvarovky z tvárné litiny jsou značeny údaji o výrobci, jmenovité světlosti a typu hrdlového spoje.

Na kolenech je navíc uvedena informace o velikosti středového úhlu. Na přírubových tvarovkách je rovněž vyražen nebo odlit údaj o jmenovitém tlaku PN 16, PN 25 a PN 40. Na přírubových tvarovkách pro tlak PN 10 a na všech hrdlových tvarovkách údaj o jmenovitém tlaku uveden není.

Výroba

Před potažením tvarovek ochranným povlakem je nejprve celá plocha tvarovky očištěna tryskáním. Otrýskaná tvarovka je pak předehřáta v průběžné peci a následně za pomoci plně automatizovaného robota povrstvena ochranným povlakem z epoxidové pryskyřice o vydatnosti minimálně 250 μm metodou vířivého slinování.

Oblasti použití

V souladu s přílohou D normy ČSN EN 545 a přílohou B normy ČSN EN 598 a ČSN EN 14 901. Tvarovky z tvárné litiny s povrchovou ochranou epoxidovou pryskyřicí mohou být použity ve všech půdách jakéhokoliv stupně agresivity.

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.