Mobilní potrubí

Dočasné řešení

Instalace trubních systémů nad úroveň terénu představuje technickou výzvu v oblasti inženýrského stavitelství. Plánování stavby nadzemního vedení se může zdát na první pohled banální, ve skutečnosti je však nutno zohlednit celou řadu komplexních a technických problémů spojených s touto instalací.

Důvody užití jištěného
zámkového spoje VRS®-T:

  • Jednoduchá a rychlá montáž a demontáž
  • Zvýšená odolnost proti vandalismu
  • Provozní tlak až do 100 barů
  • Stálé vlastnosti materiálu i při změnách teplot
  • UV stabilita
  • Dočasné řešení rozvodů – možnost opakovaného použití trub a tvarovek

Pojmem mobilní potrubí je označováno potrubí, které je instalováno těsně nad úrovní terénu a nikoliv v zemi, jak je běžné. Takto kladené potrubí je vystavováno vnějším vlivům a s nimi spojeným problémům. Teplotní změny se zde plně projevují na teplotě transportovaného média. Síly spojené s vnitřním tlakem se zde nemohou přenášet do země. Je třeba zvážit použití podpěr nebo závěsů pro zamezení možného posunu potrubí. V úvahu je nutné brát také riziko vandalismu. Všechny tyto zdánlivě malé problémy vyžadují komplexní a technicky mnohdy složité řešení.

Aplikace trubních systémů

Více než 70 let zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systémů z tvárné litiny pro transport vody a stavbu hlubinných základů.