Certifikáty

Certifikát výrobku dle ČSN EN 545 (voda)
Prohlášení o Shodě (voda)
Výsledné zhodnocení zdravotní nezávadnosti (voda)
Certifikát GSK – procesy a produkty
Prohlášení o Vlastnostech dle ČSN EN 598 (kanal)
Factory Mutual (FM) Certifikát (protipožární vodovod)